fbpx

2019:3246 Bland hagar och hästar i Ljura

Arkeologikonsult AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland (dnr 431-10410-2018) utfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheterna
Ljura 1:2 samt Ljura 1:5, Norrköpings kommun. Bakgrunden var att Norrköpings kommun skall detaljplanelägga ett område där dessa två fastigheter berörs.
Utredningen har omfattat byråinventering och fältinventering i etapp 1 samt sökschaktning med maskin i etapp2.Inga lämningar påträffades vid utredningen.
Address
Ljura, Norrköping
Projektnummer
3246
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Sankt Johannes
Und.typ
Utredning
Rapportår
2019
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Ljura 1:2, 1:5
Lst Diarienummer
431-10410-2018